Mia & Korpen till Pärlan

Mia & Korpen. Foto Gullvi Larsson

Pärlan förstärker med två Rosen-spelare och en rutinerad och engagerad ledare i Anneli Ekman. Mia Eklöf och Jan-Eric ”Korpen” Othberg är två välkända Visby-bowlare med mycket erfarenhet och rutin. Bägge väl insatta och mycket intresserade av sporten bowling.

Alla tre blir en stor tillgång för ett uppåtgående Pärlan. Välkomna Mia, Korpen och Anneli!