Fortsatt paus i verksamheten

Styrelsen i Pärlan har beslutat att att fortsatt ställa in verksamheten från 11/12–6/1. Folkhälsomyndighetens nya nationella föreskrifter gör det svårt för oss att återuppta klubbträningarna samt spela JulCupen (spelas ev i Påsk). Eftersom klubbträningen utgår kommer du inte att debiteras träningsavgift för två träningsmånader. Däremot debiteras alla med licens för tävlingsavgiften eftersom seriespel och JulCup inte utgår utan är framflyttat.

Om verksamheten återupptas 7 januari återkommer vi om. Då vet vi också om den nationella serien ska spelas enligt nuvarande plan eller göras om igen.

Det finns fortsatt möjlighet att bowla i hallen. Medlemmar som bowlar under denna period betalar spelet själva till hallen. Vi rekommenderar starkt att följa  enskilda krav och att ta ett personligt ansvaret för att skydda sig själv och andra från smittspridning. Läs om Covid-19 och bowling på swebowl.se.

/Styrelsen