Efter årsmötet

IK Gotlandspärlan har haft sitt 61:a årsmöte där 22 av klubbens 28 medlemmar deltog. Till ordförande omvaldes Roine Andersson. Övriga val av styrelse blev Peter Åhlin, Benny Jacobsson. Danne Lundström och Robban Gustafsson valdes vid förra årsmötet på 2 år. Till suppleant valdes Anders Jacobsson. Revisor omvaldes Inge och den nya valberedning består av William Snöbohm och Victor Claesson.

Den nya styrelsen har utsett Benny till kassör, Robban till sekreterare och Peter till vice ordförande. Till UK för samtliga lag har styrelsen utsett Robban och Anders Jacobsson. Lagledare för A-laget är Peter och för F-laget Danne.

Årets verksamhetsplan finns att ladda ner här ››